Bạn trả bao nhiêu cho người giữ trẻ của bạn?

Xuất bản này được tài trợ bởi Urbansitter.

Phản hồi chính xác số tiền bạn trả cho một người trông thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố. Một trong những điều quan trọng nhất là địa lý! Trong một số trường hợp – khi tỷ lệ cảm thấy cũng thấp hoặc cao – tôi yêu cầu thì thầm nó thay vì nói tiếng nói to. Tuy nhiên, hãy để có được chính hãng ở đây. Bạn đang tự hỏi chính xác tôi phải trả bao nhiêu cũng như tôi tự hỏi chính xác bạn phải trả bao nhiêu. Sống ở Vùng Vịnh, tôi trả gần đầu cuối của phạm vi. Nuốt chửng. Tôi đã đi từ trả 20 đô la một giờ cho một đứa trẻ đến 5 đô la một giờ cho hai trẻ nhỏ (một lần trong kỳ nghỉ!) Cũng như trở lại một lần nữa lên 12 đô la một giờ cho cả ba đứa trẻ (nhưng tôi phát hiện ra mình thì thầm con số đó, vì vậy Tôi đã cung cấp cho cô ấy một khoản tăng).

Urbansitter đã thực hiện một nghiên cứu trên toàn quốc về chính xác mọi người trả bao nhiêu cho người trông nom cũng như bảo mẫu cũng như ở đây, thì The Scoop:

Bấm để xem infographic to lớn trong tất cả vinh quang của nó

Tại thời điểm này, một đêm đi chơi thường lệ là 15 đô la/giờ tuy nhiên khi tôi đến một người ngồi dự phòng, họ thường muốn hơn 20 đô la. Gulp một lần nữa. Tôi không đổ lỗi cho họ, bạn không thể trả cho tôi đủ để trông trẻ cho 3 đứa trẻ. [Liên quan: Đặt người giữ trẻ của bạn vào một người giữ chân để lấy cảm xúc ra khỏi nhúm tiền tệ].

Bởi vì tôi vẫn còn một tuổi hoang dã trong nhà, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều với một thứ kinh nghiệm 20-, 30, hoặc 40 hàng xóm cửa cũng như hoàn toàn đáng tin cậy với giá dưới 10 đô la một giờ.

Vì vậy, làm đổ nó. Chính xác thì bạn phải trả bao nhiêu cho việc trông trẻ? Ooh, cũng như tôi cũng tự hỏi, bạn có bao giờ gợi ý một người giữ trẻ hay bảo mẫu không?

+++

Ấn phẩm này được tài trợ bởi những người tuyệt vời tại Urbansitter.com, những người làm cho nó rất đơn giản để bạn khám phá những người ngồi mà bạn bè cũng như các liên hệ đã thích. Tất cả kinh nghiệm với những người trông nom giải thích ở trên thực sự xảy ra với tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post