Hãy cho lưng bạn nghỉ ngơi

mà không có em bé thích mặc đồ mang phía trước. Hãy để họ-trẻ 6 tháng tuổi nặng! Hỏi một người bạn hoặc anh chị em nếu họ muốn mặc đồ bé trong khi bạn ra ngoài.

Hãy nhìn làm thế nào làm hài lòng người bạn của tôi Doug trong bức ảnh này khi mặc con tôi xung quanh. Một cách mê sảng.

Vài tuần trước, Heather đã cho tôi 30 phút cho bản thân mình bằng cách mặc Scarlett nhỏ bé của tôi khi đi bộ dài trong khi cô ấy đẩy em bé của mình vào xe đẩy của anh ấy. Tôi vẫn nợ cô ấy vì điều đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post